czwartek, 28 kwietnia 2016

NIECH KSIĄŻKI ZACZNĄ ODGRYWAĆ SZCZEGÓLNĄ ROLĘ W ŻYCIUZ okazji kwietniowych Dni Książki, Biblioteki Publiczne Gminy Lubawa zorganizowały zajęcia czytelnicze dla dzieci pod hasłem „To co najlepsze w książce”. Zajęcia  z młodymi  miały  na  celu zebranie

czwartek, 14 kwietnia 2016

ŚWIADECTWO WIERNOŚCI CHRYSTUSOWI I EWANGELII 1050 LATMęczeńską śmierć  św. Wojciecha zasiała wiarę i  powstanie
państwa polskiego.Przed przyjęciem chrztu przez księcia Mieszka I nie było Polski. To chrzest sprawił, że Polska zaistniała 1050 lat temu. Ludy, które nie przyjęły chrztu, przestały istnieć.Naród polski może być dumny ze swoich chrześcijańskich korzeni.

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

76 – ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ - SMOLEŃSKI LOT TRWA

Dnia 5 marca 1940r.wydano dekret na mocy najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawarty w tajnej uchwale Biura Politycznego.Decyzja ta dotyczyła egzekucji ofiar, uznanych za wrogów władzy sowieckiej, zabijanych strzałami w tył głowy. Zbrodni dokonała radziecka policja NKWD. Ofiarami tej straszliwej zbrodni byli oficerowie, szeregowi Wojska Polskiego, policjanci, strażacy, naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów i ich rodziny.

wtorek, 5 kwietnia 2016

KSIĄŻKA MIESIĄCA


Biblijne proroctwo o końcu świata - o. Emmanuel Andre OSB

,,Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje,Twoje pociechy mnie orzeźwiają"(Ps 94,19).

Rozważania ojca Emmanuela pochodzą sprzed stu lat, są nadal aktualne.Wnikając w treść odniesiemy wrażenie, że książka została napisana w naszych czasach, pełnych niepokojów, napięć,