wtorek, 17 września 2019

80-ta Rocznica Napaści Sowietów na Polskę


Osiemdziesiąt lat temu,17 września 1939 roku Armia Czerwona, łamiąc  pakt o nieagresji dokonała  napaści na Polskę.  Sowieci na terenie Polski grabili, gwałcili, mordowali, podpalali i wywozili masowo na Syberię - Oprócz narodu polskiego, niszczyli polską kulturę, oświatę, gospodarkę.Na terenie Gminy Lubawa mieszkają osoby sędziwe wiekiem, które przeszły piekło drugiej wojny,i opowiadają  o tych przykrych zdarzeniach z przed osiemdziesięciu lat.

czwartek, 12 września 2019

To co piękne i beztroskie, mija szybko
Wakacje w bibliotekach publicznych organizowały panie bibliotekarki.W lipcu i sierpniu odbywały się różne zajęcia: plastyczne, wycieczki piesze i rowerowe, zajęcia sportowe na placu zabaw, wyszukiwanie i prezentacja najśmieszniejszych tekstów, odwiedzanie miejsc pamięci, parków w terenie, pogadanki na temat bezpieczeństwa na drogach publicznych . 

środa, 11 września 2019

Prezentacja prac plastycznych z konkursu plastycznego ,,Podwodny Świat ’’- 2019


Chcemy przypomnieć ,iż  w czerwcu b.r. dzieci  z Gminy Lubawa brały udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Podwodny Świat”. Uczestnicy konkursu mieli  za zadanie zaprojektować okładkę do książki . Organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Iławie z udziałem bibliotek z  powiatu.

wtorek, 10 września 2019

NARODOWE CZYTANIE POLSKICH LEKTUR- 2019

7 września b.r.  w narodową kampanię wspólnego czytania zaangażowały się Biblioteki Publiczne Gminy Lubawa w: Prątnicy, Byszwałdzie , Rożentalu. W sumie czytaliśmy osiem lektur: