piątek, 1 sierpnia 2014

POWSTANIE WARSZAWSKIE – 70. ROCZNICA

1 VIII 1944r.
PAMIĘTAMY
 Gdy zjednoczone zbrodnicze potęgi Hitlera i Stalina pod Warszawą w 1944r. były w furii zniszczenia Polski. Armia Krajowa i Powstańcy nie pytali, czy warto bronić,walczyć o Polskę, czy to się opłaci.

28 LIPCA 2014 r. – SETNA ROCZNICA WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ28 lipca 1914 r. AustroWęgry wypowiedziały wojnę Serbii po zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Konflikt toczył się pomiędzy Austro – Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.W konflikcie brali udział także:Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy i Stany Zjednoczone. W czasie walk użyto pierwszy raz broni chemicznej,  która przyniosła masową zagładę. Podczas I Wojny Światowej zginęło ponad 17 milionów ludzi.  
Wojna trwała do 11 listopada 1918 r. Bardzo ważne dla Europy było odrodzenie się i powstanie  państw niepodległych takich jak: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechosłowacja, Chorwacja, Serbia, Słowenia i Finlandia.

Autor: L.E.M.