poniedziałek, 23 stycznia 2017

SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI W GMINIE WIEJSKIEJ LUBAWA

Ku czci  pamięci pomordowanym kobietom podobozu niemieckiego w Gutowie znajduje się tablica na byłym budynku szkolnym oraz pomnik,który  został postawiony w latach 70-tych dzięki staraniom pana Alfonsa Mejki z Rumienicy. Pan Alfons Mejka w latach 70-tych był radnym dwie kadencje w powiecie nowomiejskim  – Fakt ten potwierdza, syn Tadeusz.

piątek, 20 stycznia 2017

SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA W GUTOWIE I OKOLICZNYCH WSIACH 72-LATA TEMU - ZIEMIA LUBAWSKA

19.01.2016r. uroczysta Msza św. w Rumienicy o godz.10.00 z okazji 72- rocznicy WYZWOLENIA NIEMIECKIEGO OBOZU ŻYDÓWEK FILII W GUTOWIE. Mszę św. koncelebrowali ks. dziekan z Rybna Mirosław Owczarek oraz ks. Zdzisław Licznerski z parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca z Rożentala. Homilię wygłosił ks. dziekan Mirosław Owczarek.Przypomniał o ogólnopolskim 

czwartek, 5 stycznia 2017

NAJAKTYWNIEJSI CZYTELNICY 2016 ROKU

NAJLEPSI W ROŻENTALU WYRÓŻNIENI

Julia Szauer- kl.3,Kamil Eremus- kl.1, Judyta Nacmańska - kl.0,Kajetan Filarski- kl.5
oraz Marta Fafińska - kl.6.