piątek, 12 sierpnia 2022

Konkurs plastyczny ,,Wakacje,książka i Ja - Mój ulubiony bohater"

Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa Filia w Byszwałdzie zaprasza dzieci    od 5 - 10 lat  do udziału w konkursie plastycznym

 ,,Wakacje ,książka i Ja Mój ulubiony bohater”

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką  na kartkach bloku formatu A4 lub A3.    Prace konkursowe proszę składać do końca sierpnia 2022r.       w  Bibliotece Publicznej w  Byszwałdzie w godz. 16.00 – 18.00                                    Kontakt - nr Tel. 690-525-977

CUD NAD WISŁĄ - 102 ROCZNICA

15 sierpnia  przypada 102 rocznica polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej nad bolszewikami. Obrona Polaków przed Armią Czerwoną rozpoczęła się  po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.  Bolszewicy przygotowywali  inwazję przeciwko Polsce. W połowie roku 1920  polscy politycy nie dostrzegali  zagrożenia ze strony Armii Czerwonej. Rosjanie w Polsce tworzyli  podporządkowaną sobie grupę Polskiej Republiki Sowieckiej –Tworzyła ją niewielka grupa ludzi sowieckich na terenie Polski. Powstał Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, którego skład włączył się Feliks Dzierżyński, twórca sowieckiej bezpieki. Feliks Dzierżyński i jego grupa Rosjan założyli obalenie szlachty i burżuazji oraz znacjonalizowanie przemysłu i rolnictwa w Polsce. Ofiarą bolszewików upadały polskie miasta; Grodno, Wilno,  Brześć nad Bugiem, Białystok. Na szczęście Marszałek Józef Piłsudski z gen. Tadeusz Rozwadowskim, płk Tadeuszem  Piskorem i kpt. Bronisławem  Regulskim  stworzyli przemyślane plany aby odeprzeć bolszewików. Bitwa Warszawska rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, i obrona wschodniej części Warszawy. Polacy stracili tam połowę żołnierzy, ale stolica się nie poddała. Polskie odziały miały  przewagę w żołnierzach i sprzęcie nad siłami Michaiła Tuchaczewskiego pod Radzyminem - Jednak to walka pod Ossowem ostateczna rozegrała się  14 sierpnia. Oddziały sowieckie znalazły się blisko granicy Warszawy, zginął tam ks. kapelan  Ignacy Skorupka. „Nikt nie przypuszczał, że to chwila śmierci kapłana będzie punktem kulminacyjnym i zwycięstwem bitwy pod Ossowem w 1920 roku.

poniedziałek, 1 sierpnia 2022

POWSTANIE WARSZAWSKIE 44 - BÓG,HONOR,OJCZYZNA !!!


W tym roku mija 78 - rocznica  od napaści na Polskę przez Niemców hitlerowskich 1 sierpnia  1944r. Powstańcy warszawscy bronili Warszawę 63 dni, nikt nie pomógł bohaterskim Polakom. To była największa akcja zbrojna polskiego podziemia AK w okupowanej przez Niemców Polsce. Powstanie Warszawskie było heroiczną walką bohaterów polskiego podziemia, zginęło około 200 tys. ludności. 78- lat temu Niemiecki agresor założył, że Warszawa i Polska ma być zrównana z ziemią na skalę Europy i świata. Celem walecznych Polaków była heroiczna walka o  wolną niepodległą Polskę, niezależną od niemieckiej i sowieckiej dominacji i poddaństwa.

Postawmy sobie pytanie - Jak my dzisiaj byśmy się zachowali w obronie ojczyzny? Także zachęcam do przeczytania  artykułu ,,Pierwsza ofiara" z czasopisma ,,Nasz Dziennik" nr 176 z 1 sierpnia 2022r.