poniedziałek, 31 sierpnia 2020

40 lat temu walka o byt i godziwą egzystencję - ,, Solidarność”

Na zdjęciu prezentowana książka,, Mit ojców założycieli"-Zbigniewa Branacha przedstawia autentyczne wydarzenia Sierpnia 80 na Wybrzeżu oraz powstaniu Solidarności, które doprowadziły do upadku komunizmu w Europie. Autor opisuje odwagę, bohaterstwo ludzi walczących o godziwe życie za ciężką pracę. Przypomina o marginalizowaniu Wolnych Związków Zawodowych przez władze komunistyczne w Polsce. W publikacji znajdziecie Państwo wnikliwe i rzetelne objaśnia z dramatycznych wydarzeń sierpniowych. Autor  przedstawia  brutalne metody i działania partyjnych decydentów PZPR skierowanych przeciwko robotnikom, którzy domagali się cywilizowanej egzystencji.

Oprócz sięgnięcia po w/w książkę ze zbiorów naszych bibliotek publicznych. Zamieszczamy także 21 postulatów Wolnych  Związków NSZZ ,,Solidarność" z 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku.

1.Zalegalizowania niezależnych związków zawodowych.                                                prawa do strajków.                                                                                                         3.Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji wolności słowa, drukowania i publikacji.   4.Przywrócenie praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w latach 1970-1976,a także studentów wydalonych z uczelni za przekonania oraz zniesienie represji.

5.Podanie informacji w środkach masowego przekazu o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i publikacja żądań.                                                                        6.Działania wyprowadzające kraj z kryzysu.                                                              7.Strajkującym wypłacanie zarobków za strajk.                                                                              

8. Podniesienie płacy zasadniczej.                                                                                    9.Gwarancja wzrostu plac.                                                                                                    10.Realizowanie zaopatrzenia rynku krajowego.                                                              11.Zniesienie cen komercyjnych.                                                                                  12.Wprowadzenie zasad doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności do Milicji Obywatelskiej, Służb Bezpieki czy aparatu partyjnego.                  13.Wprowadzenie Polakom bonów żywnościowych na mięso, wędliny.              14.Obniżenie wieku emerytalnego.                                                                       15.Zrównanie rent i emerytur w/g starego portfela.                                                        16.Poprawa warunków pracy służbie zdrowia.                                                        17.Zapewnienie miejsc w żłobkach i przedszkolach.                                         18.Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich.                                               

19.Skrócenie oczekiwania na mieszkanie.                                                         20.Podniesienie diety z 40 zł na 100zł oraz dodatki za rozłąkę.                        21.Wprowadzenie wszystkich wolnych sobót wolnych od pracy.

Masowe strajki robotnicze ruchu ,,Solidarność” doprowadziły do obalenia systemu komuny, a także do zniszczenia panowania sowieckiego w Polsce i Europie.Autor:/L.E.M./

niedziela, 30 sierpnia 2020

DOŻYNKI GMINY LUBAWA

W tym roku dożynki Gminy Lubawa odbyły się w Złotowie. Święto Plonów rozpoczęto uroczystą mszą świętą  w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Złotowie. Homilię wygłosił ks. Szczepan Modliborski, w której przypomniał słowa Jana Pawła II - ,,Postawą określania wartości pracy ludzkiej nie jest przede wszystkim rodzaj wykonywanej czynności, ale fakt, że ten kto ją wykonuje, jest osobą. Pierwszą  podstawową wartością pracy jest sam człowiek, jej podmiot. Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Po nabożeństwie na placu przy kościele parafialnym starościna ze starostą wręczyli chleb na ręce wójta -Tomasza Ewertowskiego
Spośród  gości przybyli: senator Bogusława Orzechowska ,Andrzej Milkiewicz – dyrektor gabinetu Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, księża, radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji  lokalnej, stowarzyszenia oraz mieszkańcy.
Wójt -Tomasz Ewertowski przeczytał  list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -Jana Krzysztofa Ardanowskiego
W konkursie na Najpiękniejszy wieniec Dożynkowy otrzymała parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sampławie – miejscowość Łążek. Pozostali uczestnicy otrzymali puchary i nagrodę pieniężną, przyznaną od wójta.
                                                         


Administratorem wizerunku jest Biblioteka Publiczna Rożental

Ostatnie zdjęcie ze strony; e-lubawa.pl (M.Z.)

Autor:/L.E.M./


sobota, 15 sierpnia 2020

100 rocznica Cudu nad Wisłą

W tym roku obchodzimy  100.rocznicę Cudu nad Wisłą -Bitwę Warszawską. Bitwę stoczono pod Ossowem w dniach 13–25 sierpnia 1920 r. W czasie wojny polsko-bolszewickiej zwycięstwo  Polaków zadecydowało o zachowaniu niepodległości przez Polskę, a także zniweczyło plany bolszewikom rozszerzenia się komunizmu  na Europę Zachodnią.Dla wszystkich Polaków patriotów,15 sierpnia jest  świętem państwowym Bitwy Warszawskiej, Wojska Polskiego oraz świętem Matki Bożej Zielnej. Matka Boska Zielna w Polsce czczona była i jest jako patronka ziemi, płodów rolnych (ziół, kwiatów).  

Czytelnikom  starszym i młodszym polecamy ciekawe publikacje: ,,Historia polski dla naszych dzieci”, ,,Cud nad Wisłą”, ,,1920- Prawdziwy Cud nad Wisłą”, ,,Jeszcze Polska nie zginęła”- autorstwa Joanny i Jarosława Szarków. Autor:/L.E.M./