poniedziałek, 14 marca 2022

Aktywność w wiejskich bibliotekach publicznych

W minionym tygodniu w Bibliotekach Publicznych w ; Prątnicy, Rożentalu, Byszwałdzie   odbyły się lekcje biblioteczne,  akcje czytelnicze, wycieczki dzieci z klas szkoły podstawowej. I tak w Prątnicy klasa pierwsza odwiedziła bibliotekę publiczną. Pani bibliotekarka oprowadziła dzieci po bibliotece, i omówiła co można ciekawego wypożyczyć w poszczególnych działach, włącznie z czytelnią i księgozbiorem podręcznym.W czytelni dzieci zaprezentowały wcześniej przez siebie przygotowane prace plastyczne - ,,Mój ulubiony bohater" z przeczytanych bajek. Prace plastyczne zostały wywieszone w bibliotece w celu promocji czytelnictwa.

W Rożentalu systematycznie funkcjonuje DKK dla młodzieży – W oparciu o czytaną cyklicznie książkę pt. ,,Partyzanci znad Welu, Brynicy, Wkry i Drwęcy” – autorstwa Ewy Rzeszutko. Tym razem młodzi skupili uwagę na losach żołnierza AK Wacława Borożyńskiego, ps. ,,Icek”- Chłopca z Lubawy, który dzielnie bronił ojczyzny i jej wartości po II wojnie światowej.

Drodzy czytelnicy ,nasze placówki biblioteczne są miejscem bardzo przyjaznym , interesującym dla każdego - ZAPRASZAMY !!!!

piątek, 4 marca 2022

W Sampławie czciliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - PAMIĘTAMY

BUDUJEMY TOŻSAMOŚĆ W OPARCIU O PRAWDĘ

3 marca oddaliśmy hołd pamięci Żołnierzom Wyklętym.W  kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Sampławie uroczyste obchody rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks.Stanisława Guzowskiego, który wygłosił homilię - W której przypomniał, że Żołnierze Wyklęci walczyli dla całego narodu polskiego, nie złożyli broni –,,Widzieli, że po wojnie okupacja niemiecka została zastąpiona okupacją sowiecką, a wszystko to działo się przy całkowitej obojętności zachodnich sojuszników, którzy wystawili Polskę na żer Stalina – Zaznaczył. I znowu na wschód jechały bydlęce wagony, wypełnione polskimi patriotami. Znowu strzelano do polskich oficerów, znowu łapano ludzi, i wsadzano do więzień ;wysyłano do łagrów, dławiono wszelkie przejawy wolnej myśli” - Podkreślił.

Głównym prelegentem uroczystości był pan Mirosław Dajos, syn żołnierza wyklętego z ziemi lubelskiej.

wtorek, 1 marca 2022

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - ODDALI ŻYCIE ZA POLSKĘ

Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddajemy hołd bohaterom walczących z reżimem stalinowskim,      który walczył z polskością po drugiej wojnie

Święto to zostało ustanowione przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2011 roku. To był  ruch oporu  antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Żołnierze stawiali opór sowietyzacji Polski. Wielu walczących za wolną Ojczyznę zapłaciło życiem. Byli okrutnie torturowani, w jednostkach, katowniach UB. Latami byli tropieni przez komunistów, i propagandowo  wypierani z pamięci Polaków. Długo po wojnie władze komunistyczne promowali kłamliwą historie  w podręcznikach szkolnych – Ale Polacy, pamiętają prawdę, że byli wierni swym ideałom jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.