środa, 9 lutego 2022

82 LATA TEMU,PRZYMUSOWE DEPORTACJE NA SYBIR - PAMIĘTAMY

Deportacje Polaków w głąb ZSRR

W 1940 roku z 9 na10 lutego rozpoczęła się pierwsza wywózka  Polaków na Sybir. Około 140 tysięcy Polaków wywieziono w głąb Związku Radzieckiego. Wielu umarło podczas transportu w wagonach bydlęcych – A ci, którzy dotarli na miejsce zagłady, po wojnie większości nie udało się wrócić do Polski. Deportowane  były najczęściej rodziny wojskowych, leśników i urzędników.