piątek, 10 lipca 2020

W 100. rocznicę plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu - Obchody w gminie wiejskiej Lubawa


Obchody plebiscytowe rozpoczęto mszą świętą  w Kościele parafialnym w Złotowie pod przewodnictwem ks. biskupa seniora Andrzeja Suskiego. We wstępie ks. Karol Schmidt przypomniał wydarzenia sprzed stu lat - Postawa mieszkańców sto lat temu z : Lubstynka, Napromka, Czerlina i Groszek, świadczyła o głębokim patriotyzmie. W 1920 r. nasi przodkowie nie dali się zastraszyć ze strony niemieckiej ,czy bolszewickiej, głosowali za potrzebą serca, za Polską - A poświecenie pamiątkowej tablicy w Lubstynku niech będzie wyzwaniem dla przyszłych pokoleń, aby podejmowali odpowiedzialność teraz i w przyszłości - powiedział.

Po mszy świętej , uroczystości  odbyły się  we wsi Lubstynek, gdzie dokonano uroczystego otwarcia  tablicy pamiątkowej zamieszczonej na głazie. Tablica wykonana jest z brązu przez rzeźbiarza Dawida Wawrzyniaka, która  upamiętnia  wszystkich Polaków, którzy w tamtych dniach opowiedzieli się za wolną i niepodległą  Rzeczpospolitą. Natomiast  obraz, przedstawiający panoramę wsi Lubstynek został namalowany przez mieszkańca  wsi Złotowo - Romana Graszkiewicza.

czwartek, 9 lipca 2020

10 lipca 2020 r. - Obchody plebiscytowe z inicjatywy Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego oraz Prezesa IPN dr Jarosława Szarka


W tym roku przypada setna rocznica plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. W jego wyniku do Polski zostały przyłączone między innymi trzy miejscowości znajdujące się obecnie na terenie gminy Lubawa: Napromek, Czerlin i Lubstynek.
Plebiscyt został przeprowadzony 11 lipca 1920 na obszarze Warmii, Mazur i Powiśla w wyniku ustaleń traktatu pokojowego w Wersalu (kończącego I wojnę światową). Jego celem było ustalenie przynależności terytorialnej obszarów, które – według strony polskiej – ze względów historycznych oraz etnicznych powinny zostać przyznane odradzającej się Rzeczypospolitej.
W wyniku Plebiscytu ludność zamieszkująca te tereny miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus Wschodnich i Prus Zachodnich. Wynik plebiscytu okazał się z wielu względów niekorzystnych dla Polski. Wpływ na to miały czynniki zewnętrzne, takie jak tocząca się wojna polsko-bolszewicka, intensywna i często niezgodna z prawem działalność administracji i ludności niemieckiej, a także nasilona przez kilkadziesiąt lat akcja germanizacyjna.
Do Polski powróciło tylko kilka przygranicznych miejscowości. Na Mazurach były to wsie Lubstynek, Napromek, Czerlin oraz Groszki.
Urząd Gminy Lubawa wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej o. w Gdańsku upamiętni wydarzenia sprzed 100-lat m.in. odsłonięciem okolicznościowego pomnika, który stanie w Lubstynku. Uroczystości zostały zaplanowane na piątek 10 lipca. Tego samego dnia również w Lubstynku zostanie odsłonięta wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Plebiscyt 1920 roku. Walka o Polskość Warmii, Mazur i Powiśla”.

Klikając na niżej zamieszczony link, zachęcamy czytelników do pogłębienia wiedzy na temat  plebiscytu ziemi lubawskiej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. 
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101154,Odsloniecie-tablicy-pamiatkowej-i-otwarcie-wystawy-Obchody-100-rocznicy-plebiscy.html