piątek, 30 lipca 2021

W niedzielę przypada 77 rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r. Armia Krajowa  zorganizowała akcję zbrojną przeciwko niemieckiemu okupantowi, a także Związkowi Radzieckiemu. Okupant niemiecki ze szczególną  agresją napadł  na bezbronnych mieszkańców Warszawy. Armia Czerwona  odmówiła pomocy Polakom, przyglądając się jak ludność cywilna wykrwawia się od kul niemieckich, a także biernie zachowali się alianci. Norman Davies pisze; ,,Powstanie Warszawskie to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń drugiej wojny światowej, w którym ogniskują się historyczne konflikty tamtego czasu. Chociaż z różnych powodów na Zachodzie i na Wschodzie starano się o Powstaniu zapomnieć – jego skutki były trwałe, a jego echa brzmią po dzień dzisiejszy. Historyczne znaczenie Powstania w związku z siłami działającymi w obrębie antyhitlerowskiej koalicji lepiej widać dziś, z perspektywy czasu” – A więc widzimy, jak głęboko Polacy byli rozczarowani Wielką Brytanią, Francją czy Stanami Zjednoczonymi. Powstanie warszawskie trwało 63 dni, zginęło około 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Niemcy zbombardowali Warszawę, ograbili prywatny dorobek Polaków, zniszczyli wiele zabytków kultury oraz bezpowrotnie zginęło wiele cennych dzieł i pamiątek.

Zachęcamy do sięgnięcia z naszych zbiorów po książkę Normana Daviesa ,, Powstanie 44".

Autor:/L.E.M./

niedziela, 11 lipca 2021

78 ROCZNICA RZEZI NA POLAKACH - WOŁYŃ

11 lipca 2021r obchodzimy 78 rocznicę Ludobójstwa  Polaków na Wołyniu przez odziały nacjonalistów UPA dowodzone przez Stepana Banderę. W mordach na sąsiadach Polakach banderowcom pomagała ukraińska ludność. Mordowano w kościołach, palono żywcem, używano wideł i siekier. Ukraińscy nacjonaliści mordowali w powiecie łuckim, kowelskim, włodzimierskim, harkowskim. Według badań historyków zginęło około 150 tys. niewinnych dzieci i dorosłych.

Dwa lata później po drugiej wojnie światowej w lipcu 1945r. na rozkaz Stalina odbyła się obława augustowska. W Polsce Armia Czerwona, a także Ludowe Wojsko Polskie i Urząd Bezpieczeństwa likwidowały antykomunistyczne  podziemie niepodległościowe. Oprawcy stalinowscy wymordowali około 2 tysięcy mieszkańców na terenie Suwałk i Augustowa.

Z naszych gminnych bibliotek publicznych polecam książkę pt. ,,Gdy brat staje się katem" - autorstwa Krystyny Lubienieckiej-Baraniak.Autorka opisuje autentyczne, tragiczne losy polskiej rodziny Lipskich na Wołyniu od 1920r.

Zapraszam do sięgnięcia po interesującą książkę w oparciu o prawdziwą i poruszającą historię naszych rodaków !!!!

PLEBISCYT NA ZIEMI LUBAWSKIEJ 101 LAT TEMU

W tym roku obchodzimy 101 rocznicę powrotu ziem polskich do macierzy. Polska Niepodległa odradzała się na ziemi lubawskiej w: Lubstynku, Czerlinie, Napromku oraz Groszkach. Obecnie wieś Groszki należy do gminy Rybno. Ponad sto lat temu mimo represji i surowych kar stosowanych przez Niemców   wobec Polaków, mieszkańców w/w miejscowościach nie złamała -  ich odwaga i determinacja wzięła górę. To dzięki naszym dzielnym przodkom, możemy dzisiaj  żyć wolni, suwerenni i niezależni.