środa, 17 marca 2021

,,CYTAT Z LEMA"- OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z całej Polski
 w wieku 13-15 lat, i ma na celu rozwijanie wyobraźni przez przedstawienie tekstu literackiego w formie pracy plastycznej oraz promocję literatury wśród młodych czytelników. Zadaniem jest zilustrowanie jednego cytatu z utworów Stanisława Lema wybranego z propozycji Organizatorów:

1.       Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz... – Stanisław Lem, Solaris 

2.      Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.– Stanisław Lem, Doskonała próżnia. Wielkość urojona

3.      Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić.– Stanisław Lem, Kongres futurologiczny 

4.      ...nie doceniłem głupoty panującej nam dziś mądrości. W naszej epoce – opakowań – liczy się etykieta, a nie zawartość... – Stanisław Lem, Dzienniki gwiazdowe 

Prace wraz z danymi uczestnika i kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, z siedzibą w Olsztynie, ul. Partyzantów 85, 10-257 Olsztyn, w terminie do dnia 14.05.2021 r. osobiście lub listownie.

Link do regulaminu konkursu:

 file:///C:/Users/Admin/Desktop/Konkurs%20na%20wsp%C3%B3%C5%82organizowanie%20dzia%C5%82a%C5%84%20z%20zakresu%20edukacji%20kulturowej%20w%20programie%20%E2%80%9EBardzo%20M%C5%82oda%20Kultura%202019-2021-Warmia%20i%20Mazury%202021%E2%80%9D%20%E2%80%93%20Bardzo%20M%C5%82oda%20Kultura%202019%20%E2%80%93%202021%20%E2%80%93%20Warmia%20i%20Mazury.html

Zamieściła: /L.E.M./