piątek, 20 stycznia 2017

SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA W GUTOWIE I OKOLICZNYCH WSIACH 72-LATA TEMU - ZIEMIA LUBAWSKA

19.01.2016r. uroczysta Msza św. w Rumienicy o godz.10.00 z okazji 72- rocznicy WYZWOLENIA NIEMIECKIEGO OBOZU ŻYDÓWEK FILII W GUTOWIE. Mszę św. koncelebrowali ks. dziekan z Rybna Mirosław Owczarek oraz ks. Zdzisław Licznerski z parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca z Rożentala. Homilię wygłosił ks. dziekan Mirosław Owczarek.Przypomniał o ogólnopolskim 
Dniu Judaizmu,dialogu i pojednaniu chrześcijan i Żydów.Dziś modlimy się za prześladowanych i prosimy o przebaczenie dla prześladowców - mówił.Zaznaczył o przykładnych działaniach naszego rodaka Jana Pawła Świętego względem starszych braci Żydów.Wspomniał także papieża Piusa XII ,którego pontyfikat przypadł na lata II wojny światowej, uratował przed śmiercią z rąk niemieckich morderców wiele tysięcy Żydów. Powiedział, że mieszkańcy Gutowa i okolicznych wsi przed 72-laty, to Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - Którzy nieśli ofiarną pomoc Żydówkom, kiedy nieludzko i bestialsko były traktowane przez Niemców w obozie w Gutowie - A przecież za podanie kawałka chleba, w czasie II wojny groziła śmierć Polakowi. Mimo tego, pomagali więźniarkom mieszkańcy Gutowa,
Rumienicy, Rumiana,Naguszewa, Groszek, Skowronkowa i okolicznych miejscowości.  
W czasie II wojny ludzie ci narażali siebie i swoje rodziny.
   Po Mszy św. opowiedzieli zarys historii podobozu niemieckiego Żydówek w Gutowie; sekretarz Gminy Lubawa pan Henryk Bach i nauczyciel historii pan Dariusz Paczkowski.
Następnie Danuta Mroczek podziękowała uczestnikom za liczne przybycie na obchody. Jednocześnie zaprosiła młodzież z wychowawcami wiosną do kroczenia szlakiem miejsc pamięci historycznych na Ziemi Lubawskiej z udziałem świadków ,którzy pamiętają wydarzenia z  lat II wojny światowej.
    Później nastąpił przejazd do Gutowa i  przemarsz pod pomnik, gdzie leżą szczątki pomordowanych Żydówek przez Niemców.Pod pomnikiem nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przez sekretarza Gminy Lubawa pana Henryka Bacha z delegacją Straży Pożarnej i panem sołtysem Mariuszem Krajewskim.
Na końcu zapalili znicze mieszkańcy, młodzież z wychowawcami oraz wspólna pamiątkowa fotografia.

Organizator serdecznie dziękuje: ks. dziekanowi Mirosławowi Owczarkowi z Rybna, ks. Zdzisławowi Licznerskiemu z Rożentala,panu Henrykowi Bach, pani Aleksandrze Ennassiri, pani w-ce dyrektor i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Rumienicy,rodzicom ,dyrektorom i nauczycielom z Gminy Lubawa, którzy przyjechali na uroczyste obchody z młodzieżą, panu sołtysowi Mariuszowi Krajewskiemu, Straży Pożarnej z Rumienicy, pani Jadwidze Kasprowicz, państwu Krystynie i Tadeuszowi Mejka oraz mieszkańcom Rumienicy i Gutowa.


























































Opracowała: L.E.M.