czwartek, 13 czerwca 2024

104 rocznica Plebiscytu na Warmii, Mazurach, Powiślu - Pamiętamy!!!

11 czerwca 2024r. w Złotowie i Lubstynku odbyła się uroczystość gminna z okazji 104 rocznicy Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Wice-wójt Gminy Lubawa pan Marian Licznerski z delegacją i gośćmi, złożyli kwiaty pod obeliskiem w Lubstynku. Następnie w Złotowie   została odprawiona msza święta przez księży: księdza dziekana Marcina Staniszewskiego oraz księdza Jakuba Maciejko. Podczas mszy świętej utalentowana mieszkanka Złotowa uczennica szkoły muzycznej Julia Nirzwicka, uświetniła akompaniamentem grając na flecie poprzecznym.

Po mszy świętej; władze gminny, goście, Ochotnicza Straż Pożarna, młodzież szkolna, delegacje i mieszkańcy udali się orszakiem do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie. W szkole odbyła się akademia słowno-muzyczna w wykonaniu młodzieży. Następnie ks. Marcin Staniszewski przybliżył historię wydarzeń sprzed ponad stu lat. Podkreślił heroizm, poświęcenie i oddanie się mieszkańców  dla odzyskania niepodległości spod jarzma pruskiego.

Na zakończenie zabrali głos: wójt z Gminy Rybna – pan Tomasz Węgrzynowski oraz wice-wójt – pan Marian Licznerski.

Prawa do wizerunku posiada Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa w Rożentalu

 


Autor: /L.E.M./